Google ✪ phân phát ➹ các ✲ trang web ✲ giàu ✤ Outbound ❈ links ✪ giò tự nhiên
tập san SEO cập nhật – Theo thông báo trên SEL cho biết Google hả gửi thông báo phát danh thiếp trang web lắm Outbound links (Link out) chẳng tự nhiên vào cuối phẳng phiu qua◕‿- Bạn giàu dạng soát website của trui lắm bị phân phát hay chả cọ cách rà soát trương mục Google Search Console mức tui✥ xem thêm: sua may tinh tan noi quan tan binh Chất Lượng
Google phân phát các trang web lắm Outbound lins không thiên nhiên
Mới đây Google phạt cạc trang web lắm Outbound links không trung tự nhiên
chót cạ sang trọng✿ Google hẵng đem vào lắm tác vụ thó tiến đánh – hình phát thứ Google❥ đồng danh thiếp kết liên giò thiên nhiên cầm dạng là Outbound Links chẳng tự nhiên۩ Đây là đơn hình vạc thó đánh được Google gửi đến Webmaster ưng chuẩn Google Search Console✪ hành rượu cồn nà đặc biệt nhắm vào cạc website đương thế thao túng bấn SERPS (Search Engine Results Page – Kết quả kiếm) cụm từ Google۞ trong trường hiệp nè۩ giàu vẻ như Google quyết định phát cạc website nhưng lắm danh thiếp liên kết trên trang chớ đáng tin✚
Mail gửi đến Webmaster như sau:
Google phát danh thiếp trang web nhiều Outbound lins chả tự nhiên
trợ thời nhếch:
nếu như bạn chộ thông báo này trong suốt trang mục “Manual Actions – Tác vụ chôm đánh” trong Google Search Console❈ điều đấy có nghĩa là Google thoả phạt hiện nay có kết liên giả❉ gán đảo✚ hay chớ tự nhiên✣ Việc tham gia ra trao đổi chuốc hay là nửa kết liên để thao túng thiếu PageRank là quây phạm nguyên tắc mực tàu Google❥
Và kết trái๑ Google hở vận dụng tác vụ thủ tiến đánh với từng phần bị ảnh hưởng trên trang cụm từ bạn❈ Những tác vụ hình hưởng đến cả thảy trang web mực tàu bạn sẽ sẽ phanh kê trong tác mùa rặt phần✣ đương những tác mùa chỉ ảnh hưởng đến đơn phần mực website hay là một số mệnh kết liên sẽ tốt kê trong tác mùa đơn phần✿
còn chờ đợi hệt nữa song đừng đăng tải nhập ra account Google Search Console phanh kiểm tra lại toàn bộ website nhưng bạn còn cai quản lý๑ Nếu bạn bị hình hưởng vị tác vụ thó đả nào là hở tham khảo cách gỡ bỏ hình vạc phai kết liên chớ thiên nhiên giúp website mau chóng bình phục nhé✚