Internet đã tạo cơ hội để các dân tộc có thể gần cận, hiểu biết và xích lại gần nhau. Sự giao thoa, tiếp biến văn hóa vì vậy đang diễn ra hết sức phức hợp và mạnh mẽ. Mỗi dân tộc vừa được sống với bản sắc văn hóa của dân tộc mình, vừa được tiếp xúc, học tập và tiếp nhận những giá trị tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác để làm phong phú thêm cho nền văn hoá của chính dân tộc mình. Trong sự giao lưu đó, nghệ thuật và tinh tế âm nhạc và trở thành một nghệ sĩ có thể được coi là một trong những lĩnh vực cực kì tươi mới của nền văn hóa. Nó được xem là lĩnh vực tiên phong trong việc giao lưu, giới thiệu và phát triển văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia ra với thế giới. học thanh nhạc bao nhiêu tiềnXem thêm học thanh nhạc để trở thành ca sĩ và trở nên một nghệ sĩ gia tăng có chỗ đứng trong ngành nghệ thuật tại đây.

Tuy nhiên có thể nói rằng, sự giao lưu văn hóa toàn cầu trong thời đại ngày nay đang đặt ra cho mỗi đất nước số đông thách thức. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, việc văn hóa mỗi quốc gia bị ảnh hưởng, xâm nhập là điều khó tránh khỏi. Tuy vậy, làm thế nào để không bị lai căng và đồng hóa lại là điều tùy thuộc vào khả năng, năng lực, cũng như những chính sách, đường lối quản lý và phát triển riêng của mỗi đất nước, mỗi dân tộc.Trong bối cảnh chung đó, Việt Nam không tránh khỏi những tác động mạnh của nền công nghiệp kỹ thuật số và thông tin toàn cầu (internet). Sự tiếp cận và giao lưu văn hoá quốc tế rộng rãi tạo bước đi đầu tiên cho bạn trẻ Việt Nam trong việc thưởng thức cái hay, cái đẹp của các nền văn hoá trên thế giới. Tuy vậy, tác động của khuynh hướng thương mại hoá trong việc làm văn hoá, văn nghệ, cùng với sự phát tán mau lẹ của giới truyền thông, kĩ thuật số và internet, làm xuất hiện nhiều miêu tả tiêu cực cả trong lĩnh vực thẩm mỹ tinh xảo nói chung và thẩm mỹ bài hát nói riêng, cũng như lối sống trong một bộ phận lớn giới trẻ hiện nay, nhất là ở các thành phố lớn.

Học làm ca sĩ là một trong những ước mở của các bạn trẻ Việt Nam hiện giờ trong thời đại intenet.

có thể nói, chưa bao giờ thể tích nước ta lại vang lên đa dạng tiếng vọng của biết bao dòng nhạc trên quả đât, từ kinh điển, bác học đến đại chúng, giải trí và cũng chưa bao giờ Việt Nam lại có một nền bài hát lộn xộn và bế tắc như trong hơn một thập kỷ qua. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, âm nhạc đã góp phần vai trò không nhỏ trong việc nâng cao cuộc đời tinh thần của nhân dân, tác động đời sống không ngừng được cải thiện. trung tâm đào tạo thanh nhạc