Hết hạn sử dụng đất nông nghiệp: người dân còn đang được tiếp tục dùng, gia hạn dùng

Hết hạn dùng đất nông nghiệp: người dân còn đang được tiếp tục sử dụng, gia hạn sử dụng hay không. Văn phòng luật sư hòa bình - HBLAW sẽ tư vấn giải thích như sau tại.


Năm 2013, nghĩa là chỉ 1 năm nữa là đến tầm được hết thời hạn giao đất nông nghiệp 20 năm theo Luật Đất đai 1993. Hiện có nhiều hiểu biết ko giống nhau theo việc năm 2013, Nhà nước có thể cũng sẽ phải chia lại ruộng đất hoặc người dân không được sản xuất ở trên mảnh đất đang dùng, làm cho người dân hoang mang. Trao đổi cùng Báo TN&MT, ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai khẳng định, cư dân đang được tiếp tục sử dụng đất, gia hạn dùng đất khi kết thúc thời hạn.

- Thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 1993 và Nghị định số 64/CP hôm 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ, những địa phương đã giao đất trồng cây mỗi năm, đất nuôi thủy sản, đất làm muối cho hộ những người thân, cá nhân cùng với thời hạn sử dụng đất chính là 20 năm và vẫn nên kết thúc tới năm 2013. Việc tiếp tục sử dụng, gia hạn sử dụng đất đối cùng với các trường hợp này đã vẫn đang được quy định tại Luật Đất đai năm 2003 cũng như Nghị định lượng 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ nếu như người dùng đất muốn tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật theo đất đai trong quá trình dùng và việc sử dụng đất nó phù hợp cùng với quy hoạch sử dụng đất đã vẫn đang được xét duyệt.

xung quanh nơi đây, ở trên những phương tiện kiến thức đại chúng phản ánh cực nhiều chiều gần việc sử dụng đất nông nghiệp khi thời hạn dùng đất sắp hoàn toàn ví dụ như sở hữu chia lại ruộng đất không? một vài tổ chức tín dụng ko nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp của cư dân muốn vay vốn để sản xuất bởi thời hạn ghi trên Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất chính là 2013; ghi thời hạn như nào ở trên Giấy Chứng nhận đã cấp lúc thực hiện dồn điền đổi thửa, quy hoạch nông thôn hoàn toàn mới lạ đang thực hiện ở một vài nơi…

vì vậy, các cơ quan chức năng tại Trung ương cũng như địa phương cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ thông để những cấp, ban, ngành của địa phương và người dân hiểu rõ pháp luật đất đai theo việc được tiếp tục dùng đất, gia hạn sử dụng đất khi kết thúc thời hạn về quy định ở Điều 67 của Luật Đất đai năm 2003 và Điều 34 Nghị định lượng 181/2004/NĐ-CP hôm 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ theo thi hành Luật Đất đai. cần phải sớm có văn bản phía dẫn địa phương thực hiện quy định theo tiếp tục dùng đất, gia hạn sử dụng đất trồng cây mỗi năm, đất nuôi trồng hải sản cũng như đất giúp đỡ muối về quy định của pháp luật đất đai.

* Sau vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng), rõ rệt vấn đề thời hạn giao đất nông nghiệp là vấn đề phức tạp, cần phải đang được Thống kê, đánh giá để có điều chỉnh cần thiết, thưa ông ?

- Việc giao đất trồng cây mọi năm, đất nuôi trồng hải sản, đất giúp muối cho hộ người thương, cá nhân cùng thời hạn dùng đất là 20 năm, đa phần đã vẫn đang được thực hiện ở trong các năm đầu triển khai thi hành Luật Đất đai 1993. Pháp luật theo đất đai hiện hành đã quy định, lúc được hết thời hạn thì vẫn đang được tiếp tục sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất nếu như người sử dụng đất muốn. Từ trước lúc xảy cho tới vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng), Bộ Tài nguyên cũng như Môi trường đã tổ chức nghiên cứu, đánh giá cũng như đang Liệt kê tình hình dáng thực hiện các quy định của pháp luật về thời hạn giao đất nông nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật cho phù hợp cùng giai đoạn Hiện giờ.

* sở hữu ý kiến cho rằng, đến đây, lúc sửa đổi Luật Đất đai năm 2003, có thể xóa thời hạn giao đất nông nghiệp, giao ổn định cho nông dân, để họ yên tâm đầu tư, sản xuất trên cánh đồng của mình. tuy nhiên, có người lại lo ngại, nếu như xóa thời hạn, chúng ta cũng phải giải quyết vấn đề nạn đầu cơ đất, hình dạng thành tầng lớp địa chủ vô cùng đặc biệt. Ông nghĩ sao về điều này ?

- ở bên trong quá trình Chia sẻ Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX cũng như Tổng kết thi hành Luật Đất đai, có ý kiến đề nghị khi sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 có thể bỏ quy định thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân; thực hiện giao đất nông nghiệp cho hộ những người thân, cá nhân dùng ko thời hạn (ổn định lâu dài ví dụ như đối cùng đất ở) bởi như vậy nên phải khiến người dân nông dân gắn liền cùng với đồng ruộng, yên tâm đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả dùng đất, góp phần nâng cao trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác phù hợp, sử dụng đất tiết kiệm.

tuy nhiên, cũng sở hữu ý kiến đề nghị giữ quy định giao đất nông nghiệp cho hộ người thân, cá nhân sở hữu thời hạn vì lo ngại rằng, nếu như bỏ thời hạn giao đất nông nghiệp cũng sẽ giúp giảm đi quyền định đoạt của Nhà nước, cư dân dễ ngộ nhận bọn họ có các quyền của chủ mang trong mình làm việc thu hồi đất của Nhà nước khó khăn.

Tôi cho rằng, nếu thực hiện theo phương án bỏ thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, cần phải thể chế cụ thể vai trò chơi của Nhà nước - chủ mang trong mình đất đai ở trong việc thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai; dân sử dụng đất vẫn vẫn nên dùng đất đúng mục đích, tuân thủ quy hoạch và chấp hành quyết định thu hồi đất lúc Nhà nước cần phải dùng đất nó vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Đồng thời, Nhà nước vẫn cũng thử giữ hạn mức nhận chuyển quyền dùng đất nông nghiệp (nên mở rộng hạn mức so cùng với hiện hành) và ban hành chính sách thuế để điều tiết hợp lý nhằm hạn chế việc đầu cơ đất nông nghiệp.

Thời điểm này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu các phương án theo thời hạn sử dụng đất nông nghiệp để trình cấp mang trong mình thẩm quyền lựa chọn, lựa chọn.