Gia đình tôi và anh tôi có vườn Sầu Riêng 9 hecta, chuyên canh sầu riêng ở Đồng Nai. Vườn nhà gồm cả hai loại: MonThong và Ri 6.Đã từng cung cấp hàng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu rồi. Hiện tôi đang cần tìm đơn vị/ tổ chức bao tiêu ổn định đầu ra sầu riêng nguyên vườn nhà tôi.Mọi chi tiết liên hệ số Mr. Sơn: 0945 067 777